Tag Archives: Học Python

Các biến trong Python

Cài đặt và Sử dụng Python

Tạo biến Không giống như các ngôn ngữ lập trình khác, Python không có lệnh để khai báo một biến. Một biến được tạo ở thời điểm đầu tiên bạn gán giá trị cho nó. Thí dụ x = 5 y = “John” print(x) print(y) Biến không cần thiết được khai báo loại hình cụ thể và […]

0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714