Tag Archives: chuỗi trong python

Chuỗi trong Python

Chuỗi ký tự trong Python

Chuỗi ký tự trong Python được bao quanh bởi dấu nháy đơn hoặc dấu ngoặc kép. ‘hello’ cũng giống như “hello” . Chuỗi có thể xuất ra màn hình bằng cách sử dụng chức năng print. Ví dụ: print( “hello”) . Giống như nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến khác, các chuỗi trong Python là các mảng byte đại […]

0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714