Tag Archives: Biến số trong Python

Số trong ngôn ngữ lập trình Python

Biến số trong Python

Sốtrong Python Có ba loại biến số trong Python: Số nguyên (int) Sốthập phân ( float) Sốphức tạp Các loại biến số được tạo ra khi bạn gán cho nó một giá trị : Thí dụ x = 1    # int y = 2.8  # float z = 1j   # complex Để xác minh loại của bất kỳ đối tượng […]

0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714