Giới thiệu Python

Python là gì

Python là gì?

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến. Nó được tạo ra vào năm 1991 bởi Guido van Rossum.

Nó được sử dụng cho:

 • Lập trình trí tuệ nhân tạo AI
 • Phát triển web (server-side),
 • Phát triển phần mềm,
 • Toán học,
 • Hệ thống kịch bản.

Python có thể làm gì?

 • Python có thể được sử dụng trên một máy chủ để tạo ra các ứng dụng web.
 • Python có thể được sử dụng cùng với phần mềm để tạo ra quy trình công việc.
 • Python có thể kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu. Nó cũng có thể đọc và chỉnh sửa tập tin.
 • Python có thể được sử dụng để xử lý dữ liệu lớn và thực hiện toán học phức tạp.
 • Python có thể được sử dụng để tạo mẫu nhanh, hoặc để phát triển phần mềm sản xuất-ready.

Tại sao Python?

 • Python hoạt động trên các nền tảng khác nhau (Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, vv).
 • Python có một cú pháp đơn giản tương tự như các ngôn ngữ tiếng Anh.
 • Python có cú pháp cho phép các nhà phát triển để viết các chương trình với dòng ít hơn một số ngôn ngữ lập trình khác.
 • Python chạy trên một hệ thống phiên dịch, có nghĩa là mã có thể được thực hiện ngay sau khi nó được viết. Điều này có nghĩa việc tạo mẫu có thể rất nhanh chóng.
 • Python có thể được xử lý một cách thủ tục, một cách đối tượng định hướng hay một cách chức năng.

Thông tin cần biết

 • Các phiên bản chính mới nhất của Python là Python 3, mà chúng tôi sẽ được sử dụng trong hướng dẫn này. Tuy nhiên, Python 2, mặc dù không được cập nhật với bất cứ điều gì khác hơn là cập nhật bảo mật, vẫn còn khá phổ biến.
 • Trong hướng dẫn này Python sẽ được viết bằng một trình soạn thảo văn bản. Có thể viết Python trong một mỗi trường tích hợp phát triển, chẳng hạn như Thonny, Pycharm, Netbeans hoặc Eclipse mà đặc biệt hữu ích khi quản lý bộ sưu tập lớn các file Python.

Python Cú pháp so với các ngôn ngữ lập trình khác

 • Python được thiết kế để cho dễ đọc, và có một số điểm tương đồng với ngôn ngữ tiếng Anh với ảnh hưởng từ toán học.
 • Python sử dụng dòng lệnh mới để hoàn thành một lệnh, như trái ngược với ngôn ngữ lập trình khác mà thường sử dụng dấu chấm phẩy hoặc dấu ngoặc đơn.
 • Python dựa vào thụt dòng, sử dụng khoảng trắng, để xác định phạm vi; chẳng hạn như phạm vi của vòng, chức năng và các lớp học. ngôn ngữ lập trình khác thường sử dụng xoăn-ngoặc cho mục đích này.
0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714