Category Archives: Python

Toán tử Python

Cài đặt và Sử dụng Python

Toán tử Python Các toán tử được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các biến và giá trị. Python chia các toán tử trong các nhóm sau: Toán tử số học Toán tử gán Toán tử so sánh Toán tử logic Toán tử nhận dạng Toán tử thành viên toán tử Bitwise […]

Chuỗi trong Python

Chuỗi ký tự trong Python

Chuỗi ký tự trong Python được bao quanh bởi dấu nháy đơn hoặc dấu ngoặc kép. ‘hello’ cũng giống như “hello” . Chuỗi có thể xuất ra màn hình bằng cách sử dụng chức năng print. Ví dụ: print( “hello”) . Giống như nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến khác, các chuỗi trong Python là các mảng byte đại […]

Số trong ngôn ngữ lập trình Python

Biến số trong Python

Sốtrong Python Có ba loại biến số trong Python: Số nguyên (int) Sốthập phân ( float) Sốphức tạp Các loại biến số được tạo ra khi bạn gán cho nó một giá trị : Thí dụ x = 1    # int y = 2.8  # float z = 1j   # complex Để xác minh loại của bất kỳ đối tượng […]

Các biến trong Python

Cài đặt và Sử dụng Python

Tạo biến Không giống như các ngôn ngữ lập trình khác, Python không có lệnh để khai báo một biến. Một biến được tạo ở thời điểm đầu tiên bạn gán giá trị cho nó. Thí dụ x = 5 y = “John” print(x) print(y) Biến không cần thiết được khai báo loại hình cụ thể và […]

Cú pháp Python

Cài đặt và Sử dụng Python

Như chúng ta đã tìm hiểu ở bài Cài đặt và sử dụng Python trên máy tính, cú pháp Python có thể được thực hiện bằng cách viết trực tiếp trong cửa sổ dòng lệnh: >>> print(“Hello, World!”) Hello, World! Hoặc bằng cách tạo một file python trên máy chủ, đuôi tập tin là py, […]

Bắt đầu cài đặt và sử dụng Python

Cài đặt và Sử dụng Python

Nhiều máy tính Windoes và Macs  đã được cài đặt sẵn Python. Để kiểm tra xem Python đã được cài đặt trên một máy tính Windows hay chưa. Bạn thử tìm thanh khởi động Python trên startbarr hoặc chạy lệnh sau trên cửa sổ lệnh (cmd.exe): C:\Users\Your Name>python –version Để kiểm tra xem bạn đã […]

0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714