Suất thành file excel kết quả chạy câu lệnh trong Oracle

suất file excel từ kết quả chạy câu lệnh trong oracle

Khi bạn chạy xong 1 câu lệnh trong Oracle ở trên công cụ Oracle SQL Deverloper và bạn muốn xuất các kết quả thành file excel. Hãy làm như sau

  1. Click chuột phải vào bảng kết quả sau khi chạy câu lệnh trong Oracle SQL Deverloper
  2. Chọn Export
  3. suất file excel từ kết quả chạy câu lệnh trong oracle
    suất file excel từ kết quả chạy câu lệnh trong oracle
  4. Chọn định dạng excel và đường dẫn bạn muốn lưu trữ file -> next->finish
  5. chọn định dạng excel file khi muốn export từ oracle
    chọn định dạng excel file khi muốn export từ oracle
0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714