Sửa lỗi ORA-01882: timezone region not found Oracle

mở file sqldeveloper.conf của oracal

Nếu bạn gặp lỗi ORA-01882: timezone region  not found khi kết nối vào một cơ sở dữ liệu của Oracle hãy làm như sau để khác phục

  1. Mở folder cài đặt Oracle trên máy tính bạn. sqldeveloper\bin\sqldeveloper.conf. Trên Windows 10 sẽ thường ở thư mục sau
  2.  C:\app\Administrator\virtual\product\12.2.0\dbhome_1\sqldeveloper\sqldeveloper\bin
  3. mở file sqldeveloper.conf của oracal
    mở file sqldeveloper.conf của Oracle
  4. Thêm dòng AddVMOption -Duser.timezone=GMT+7 vào cuối dòng của file ( Dành cho Việt Nam)
  5. Khởi động lại Oracle và thử kết nối lại xem nhé các bạn
0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714