Tạo một dự án Android

Một dự án Android bao gồm tất cả file code cho ứng dụng Android của bạn. Bài giới thiệu này sẽ hướng dẫn các bạn tạo một dự án Android mơi bằng cả 2 cách là sử dụng Android Studio và sử dụng công cụ SDK từ dòng lệnh.

Tạo một dự án Android mới với Android Studio

  1. Trong Android Studio tạo một dự án mới như sau:
    1. Trong màn hình Welcome, Click vào  New project.
    2. Nếu bạn đang mở một dự án rồi thì vào File -> New Project
  2. Dưới cùng của bảng Configure your new project các bạn điều đầy đủ các thông tin vào
    1. Application Name là tên của ứng dụng xuất hiện trên thiết bị của người dùng. Với ứng dụng thử nghiệm này bạn nên sử dụng tên “My first app”.
0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714