Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Swift

Swift là một ngôn ngữ lập trình mới cho iOS và  ứng dụng OS X, được xây dựng trên những tính năng tốt nhất của C và Objective-C, mà không có sự ràng buộc về khả năng tương thích C.

Siwft đã được công bố trong năm 2014. Apple đã đặt nền móng cho Swift trên các trình biên dịch , sửa lỗi và hạ tầng famework có sẵn của họ. Apple đã đơn giản hóa hệ thống quản lý bộ nhớ  với Automatic Reference Counting (ARC). Hệ thống fameword được xây dựng trên nền tảng chắc chắn của Foundation và Cocoa, nó được hiện đại hóa và tiêu chuẩn hóa hơn.

Swift sẽ tương tự cho các nhà phát triển Objective-C. Nó có khả năng đọc các thông số của Objective-C và sức mạnh của lập trình hướng đối tượng của Objective-C. Nó cung cấp tính liên mạch khi truy cập một famework Cocoa có sẵn, khả năng pha trộn và kết hợp với mã code Objective-C. Được xây dựng trên nền tảng chung này, Swift giới thiệu nhiều tính năng mới và thống nhất các phần thủ tục và ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng

Swift thân thiện với các lập trình viên mới. Nó là hệ thống ngôn ngữ lập trình chất lượng công nghiệp đầu tiên mà có ý nghĩa và thú vị như một ngôn ngữ kịch bản (scripting language). Nó hỗ trợ các ” sân chơi “, một tính năng cải tiến mới là cho phép các lập trình viên viết mã code và nhìn thấy kết quả ngay lập tức mà không phải build code hay chạy các ứng dụng.

Swift kết hợp tốt nhất trong các ngôn ngữ hiện đại với tính ưu việt từ hệ thống kỹ thuật rộng lớn của Apple.  Trình biên dịch được tối ưu hóa cho hiệu suất và ngôn ngữ được tối ưu hóa cho các nhà phát triển. Nó được thiết kế để mở rộng từ ‘hello word”  đến toàn bộ hệ điều hành. Tất cả những điều trên kiến cho Swift được sử dụng trong tương lai cho các nhà phát triển và cho Apple.

Swift là một cách tuyệt vời để viết iOS và  ứng dụng OS X, và sẽ tiếp tục phát triển với các tính năng và khả năng mới.

0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714