Đăng xuất khỏi Gmail trên tất cả các thiết bị

Đăng xuất Gmail trên tất cả các thiết bị khác

Nếu bạn đang sử dụng cùng 1 tài khoản Google trên nhiều máy tính và điện thoại khác nhau hoặc các thiết bị khác. Giá sử bạn bị mất hoặc cho mượn 1 trong các thiết bị đó. Vì lý do an toàn bạn muốn đăng xuất khỏi tài khoản Gmail trên thiết bị cho mượn hoặc bị mất thì hãy là như sau

Bước 1. Đăng nhập vào Gmail trên thiết bị bạng đang sử dụng

Bước 2. Kéo xuống phần cuối cùng bên tay phải, bạn sẽ nhìn thấy: Hoạt động tài khoản gần đây nhất -> Click vào chi tiết

Chi tiết hoạt động gần đây của Gmail
Chi tiết hoạt động gần đây của Gmail

Bước 3. Click vào nút Đăng xuất khỏi tất cả các phiên Gmail trên web khác

Đăng xuất Gmail trên tất cả các thiết bị khác
Đăng xuất Gmail trên tất cả các thiết bị khác

 

0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714