Cú pháp Python

Cài đặt và Sử dụng Python

Như chúng ta đã tìm hiểu ở bài Cài đặt và sử dụng Python trên máy tính, cú pháp Python có thể được thực hiện bằng cách viết trực tiếp trong cửa sổ dòng lệnh:

>>> print(“Hello, World!”)
Hello, World!

Hoặc bằng cách tạo một file python trên máy chủ, đuôi tập tin là py, và chạy nó trong dòng lệnh:

C:\Users\Your Name>python myfile.py

Thụt đầu dòng trong Python

Trong ngôn ngữ lập trình khác thụt đầu dòng trong quá trình viết mã là để đọc cho dễ, Nhưng thụt đầu dòng  trong Python là rất quan trọng.

Python sử dụng thụt đầu dòng để định nghĩa một khối mã.

Thí dụ

if 5 > 2:
print(“Five is greater than two!”)

Chạy ví dụ »

Python sẽ cung cấp cho bạn một lỗi nếu bạn bỏ qua thụt đầu dòng:

Thí dụ

if 5 > 2:
print(“Five is greater than two!”)

Chạy ví dụ »

Lỗi không thụt đầu dòng khi viết mã lệnh Python
Lỗi không thụt đầu dòng khi viết mã lệnh Python

Vô hiệu hóa dòng lệnh trong Python

Python sử dụng ký hiệu  # để tạo chú thích trong quá trình viết code lập trình.

Thí dụ

Tạo chú thích trong Python:

#This is a comment.
print(“Hello, World!”)

Chạy ví dụ »

Chuỗi chú thích

Python cũng có khả năng tạo một chuỗi các chú thích.

Chuỗi chú thích có thể là một dòng, hoặc nhiều dòng.

Python sử dụng dấu ngoặc kép ba (“””) ở đầu và kết thúc của chuỗi chú thích

Thí dụ

“””This is a
multiline docstring.”””
print(“Hello, World!”)

Chạy ví dụ »


Tự kiểm tr

0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714