Cách hiển thị dãy số quá dài trong excel cho đúng

Các format sang dạng text cho các dãy số quá dài trong excel

Nếu bạn muốn hiển thị dãy số quá dài trong excel ở dạng số. Giả sử bạn có cột số điện thoại dạng số với 11 chữ số.

Chọn cột dữ liệu >> Nhấn tab DATA >> Text to columns >> (Delimited) Next >> (Tab) Next >> (Text) Finish
Phím tắt: Alt +A + E + N + N + T + F (excell 2010)

Các format sang dạng text cho các dãy số quá dài trong excel
Cách format sang dạng text cho các dãy số quá dài trong excel
0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714