Các chuyển dữ liệu từ file DBF vào SQL server

export dữ liệu từ dạng dbf sang excel
  1. Download phần mềm Foxpro Portal 9.0 tại đây
  2. Dùng phần mềm Foxpro Portal 9.0 chuyển file từ DBF sang Excel dạng 2007
  3. Dùng chức năng Import của SQL server để import file Excel vào làm cơ sở dữ liệu
0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714