Category Archives: Công nghệ

Tai nghe Bluetooth tiêu chuẩn mới LC3 sắp ra mắt

Tai nghe Bluetooth công nghệ LC3 mới

Bluetooth SIG, nhóm công nghiệp chịu trách nhiệm xác định tiêu chuẩn, đã phát hành codec âm thanh mới hứa hẹn giúp tai nghe không dây tiết kiệm điện hơn đồng thời cải thiện chất lượng âm thanh. Bộ giải mã giao tiếp có độ phức tạp thấp, gọi tắt là LC3, có thể truyền […]

Toán tử Python

Cài đặt và Sử dụng Python

Toán tử Python Các toán tử được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các biến và giá trị. Python chia các toán tử trong các nhóm sau: Toán tử số học Toán tử gán Toán tử so sánh Toán tử logic Toán tử nhận dạng Toán tử thành viên toán tử Bitwise […]

Chuỗi trong Python

Chuỗi ký tự trong Python

Chuỗi ký tự trong Python được bao quanh bởi dấu nháy đơn hoặc dấu ngoặc kép. ‘hello’ cũng giống như “hello” . Chuỗi có thể xuất ra màn hình bằng cách sử dụng chức năng print. Ví dụ: print( “hello”) . Giống như nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến khác, các chuỗi trong Python là các mảng byte đại […]

Cú pháp Python

Cài đặt và Sử dụng Python

Như chúng ta đã tìm hiểu ở bài Cài đặt và sử dụng Python trên máy tính, cú pháp Python có thể được thực hiện bằng cách viết trực tiếp trong cửa sổ dòng lệnh: >>> print(“Hello, World!”) Hello, World! Hoặc bằng cách tạo một file python trên máy chủ, đuôi tập tin là py, […]

Bắt đầu cài đặt và sử dụng Python

Cài đặt và Sử dụng Python

Nhiều máy tính Windoes và Macs  đã được cài đặt sẵn Python. Để kiểm tra xem Python đã được cài đặt trên một máy tính Windows hay chưa. Bạn thử tìm thanh khởi động Python trên startbarr hoặc chạy lệnh sau trên cửa sổ lệnh (cmd.exe): C:\Users\Your Name>python –version Để kiểm tra xem bạn đã […]

Suất thành file excel kết quả chạy câu lệnh trong Oracle

suất file excel từ kết quả chạy câu lệnh trong oracle

Khi bạn chạy xong 1 câu lệnh trong Oracle ở trên công cụ Oracle SQL Deverloper và bạn muốn xuất các kết quả thành file excel. Hãy làm như sau Click chuột phải vào bảng kết quả sau khi chạy câu lệnh trong Oracle SQL Deverloper Chọn Export Chọn định dạng excel và đường dẫn bạn […]

Sửa lỗi ORA-01882: timezone region not found Oracle

mở file sqldeveloper.conf của oracal

Nếu bạn gặp lỗi ORA-01882: timezone region  not found khi kết nối vào một cơ sở dữ liệu của Oracle hãy làm như sau để khác phục Mở folder cài đặt Oracle trên máy tính bạn. sqldeveloper\bin\sqldeveloper.conf. Trên Windows 10 sẽ thường ở thư mục sau  C:\app\Administrator\virtual\product\12.2.0\dbhome_1\sqldeveloper\sqldeveloper\bin Thêm dòng AddVMOption -Duser.timezone=GMT+7 vào cuối dòng của file ( Dành cho […]

Đăng xuất khỏi Gmail trên tất cả các thiết bị

Đăng xuất Gmail trên tất cả các thiết bị khác

Nếu bạn đang sử dụng cùng 1 tài khoản Google trên nhiều máy tính và điện thoại khác nhau hoặc các thiết bị khác. Giá sử bạn bị mất hoặc cho mượn 1 trong các thiết bị đó. Vì lý do an toàn bạn muốn đăng xuất khỏi tài khoản Gmail trên thiết bị cho […]

0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714