Author Archives: thietkewebqn

Bắt đầu cài đặt và sử dụng Python

Cài đặt và Sử dụng Python

Nhiều máy tính Windoes và Macs  đã được cài đặt sẵn Python. Để kiểm tra xem Python đã được cài đặt trên một máy tính Windows hay chưa. Bạn thử tìm thanh khởi động Python trên startbarr hoặc chạy lệnh sau trên cửa sổ lệnh (cmd.exe): C:\Users\Your Name>python –version Để kiểm tra xem bạn đã […]

Suất thành file excel kết quả chạy câu lệnh trong Oracle

suất file excel từ kết quả chạy câu lệnh trong oracle

Khi bạn chạy xong 1 câu lệnh trong Oracle ở trên công cụ Oracle SQL Deverloper và bạn muốn xuất các kết quả thành file excel. Hãy làm như sau Click chuột phải vào bảng kết quả sau khi chạy câu lệnh trong Oracle SQL Deverloper Chọn Export Chọn định dạng excel và đường dẫn bạn […]

Sửa lỗi ORA-01882: timezone region not found Oracle

mở file sqldeveloper.conf của oracal

Nếu bạn gặp lỗi ORA-01882: timezone region  not found khi kết nối vào một cơ sở dữ liệu của Oracle hãy làm như sau để khác phục Mở folder cài đặt Oracle trên máy tính bạn. sqldeveloper\bin\sqldeveloper.conf. Trên Windows 10 sẽ thường ở thư mục sau  C:\app\Administrator\virtual\product\12.2.0\dbhome_1\sqldeveloper\sqldeveloper\bin Thêm dòng AddVMOption -Duser.timezone=GMT+7 vào cuối dòng của file ( Dành cho […]

Đăng xuất khỏi Gmail trên tất cả các thiết bị

Đăng xuất Gmail trên tất cả các thiết bị khác

Nếu bạn đang sử dụng cùng 1 tài khoản Google trên nhiều máy tính và điện thoại khác nhau hoặc các thiết bị khác. Giá sử bạn bị mất hoặc cho mượn 1 trong các thiết bị đó. Vì lý do an toàn bạn muốn đăng xuất khỏi tài khoản Gmail trên thiết bị cho […]

0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714