Monthly Archives: July 2021

Những thay đổi khi làm sổ đỏ từ 1/9/2021

Những thay đổi khi làm sổ đỏ theo thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung 9 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013. Trong đó, có nhiều điểm mới liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với […]

0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714