Monthly Archives: November 2018

Suất thành file excel kết quả chạy câu lệnh trong Oracle

suất file excel từ kết quả chạy câu lệnh trong oracle

Khi bạn chạy xong 1 câu lệnh trong Oracle ở trên công cụ Oracle SQL Deverloper và bạn muốn xuất các kết quả thành file excel. Hãy làm như sau Click chuột phải vào bảng kết quả sau khi chạy câu lệnh trong Oracle SQL Deverloper Chọn Export Chọn định dạng excel và đường dẫn bạn […]

Sửa lỗi ORA-01882: timezone region not found Oracle

mở file sqldeveloper.conf của oracal

Nếu bạn gặp lỗi ORA-01882: timezone region  not found khi kết nối vào một cơ sở dữ liệu của Oracle hãy làm như sau để khác phục Mở folder cài đặt Oracle trên máy tính bạn. sqldeveloper\bin\sqldeveloper.conf. Trên Windows 10 sẽ thường ở thư mục sau  C:\app\Administrator\virtual\product\12.2.0\dbhome_1\sqldeveloper\sqldeveloper\bin Thêm dòng AddVMOption -Duser.timezone=GMT+7 vào cuối dòng của file ( Dành cho […]

0986888714
Contact Me on Zalo
0986888714